Türkiye Cumhuriyeti

Librevil Büyükelçiliği

Bilgi Notları

Kültür ve Eğitim İlişkileri, 22.11.2016

Büyükelçiliğimizin 2012 yılında açılması ve akabinde THY’nin Librevil-İstanbul seferlerini başlatmasını takiben Gabon halkının Türkiye’ye yönelik ilgisi artmıştır. Siyasi ilişkilere paralel olarak toplumlararası
münasebetlerde de bir canlanma meydana gelmiştir.

Gabon’da düzenlenen kültürel ve sanatsal etkinliklere ülkemizden katılım olmaktadır. Keza, Türk kültürünün ve sanatının tanıtımı amacıyla Librevil’de çeşitli etkinlikler (Türk haftası, Türk sinema günleri, Librevil Ahşap Heykel Sempozyumu’na katılım vb. ) gerçekleştirilmiştir.

2015 yılında Adana ile Fransvil kentleri arasında kardeş kent ilişkisi tesis edilmiş bulunmaktadır.

Eğitim alanında ilişkiler de her geçen yıl gelişmektedir. Gabon’dan lisans, lisansüstü ve doktora eğitimi görmek amacıyla gerek hükümetimiz, gerek Gabon hükümetinin burslusu olarak Türkiye’de eğitim gören öğrencilerin sayısı 37’ye ulaşmıştır.