Türkiye Cumhuriyeti

Librevil Büyükelçiliği

Büyükelçinin Mesajı

Gabon Türk toplumunun değerli mensupları,

Ülkemizin Afrika kıtasına yönelik açılım stratejisi çerçevesinde, Librevil Büyükelçiliğimiz 14 Ocak 2012 tarihinde açılmıştır.

Türklerin Afrika ile ilişkisinin yüzyıllara varan tarihi derinliği bulunmaktadır. Bu tarihi ve insani değerlerimizden güç alarak, 20 yüzyılın çalkantılı ortamında kesintiye uğrayan Afrika ile bağlarımızı 21 yüzyılda yeniden tesis ederek, Afrika kıtasının kalkınmasına, sömürgecilik döneminden kalan ve gelişimini etkileyen yapıları tasfiye etmesine ve Afrika’nın 21. yüzyılın yükselen yıldızı olma hayalini hayata geçirmesine destek olmayı hedeflemekteyiz.

Bilindiği gibi, Türkiye’nin son yıllarda gerçekleştirdiği gelişme ve kalkınma hamlelerine paralel olarak vizyonumuz ve hedeflerimiz ileri boyutlara taşınmıştır. Bu hedeflere ulaşmak için vatandaşlarımızın her alanda üstün gayretleri, azmi, çalışkanlığı ve birlikteliği ön koşuldur. Ülkemizin hedeflerine ulaşacağına dair inancımızın teminatı, Türk insanının Gabon’da da gözlemlediğimiz kararlılığıdır.

Gabon ile ilişkilerimiz 2008 yılında ivme kazanmış ve kısa zamanda bugünkü ileri seviyesine ulaşmıştır. 2013 yılında Gabon’daki Türk varlığının hissedilir şekilde artmasından memnuniyet duymaktayım ve varlığımızın güçlenmesine katkıları nedeniyle vatandaşlarımıza teşekkürlerimi sunarım.

Gabon, görünürde Afrika’nın mütevazı ülkeleri arasında yer almakla birlikte, özellikle Orta Afrika’da önemli bir aktör konumundadır. Bağımsızlığını kazandığı tarihten bu yana istikrarının koruyan Gabon, Orta Afrika bölgesinde barış ortamının tesisine katkı sağlayan bir ülkedir. Bu itibarla, Gabon ile ilişkilerimizin siyasi alanda güçlenmesine büyük önem vermekteyiz.

Gabon’un doğal zenginlikleri ve kapsamlı kalkınma projesi “Gabon Emergent” ile ülkemizin ekonomik potansiyelini ve tecrübelerini buluşturarak büyük bir sinerjiyi hep birlikte yaratacağımıza inanıyorum.

Sevgi ve selamlarımla.